รายการราคายางแผ่นดิบ

ตลาดกลางยางพาราสงขลา

วันที่ 27 เมษายน 2560

ตลาดกลางยางพารา
Rubber Market
ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.)
Price ( Baht/KG .)
ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.)
Quantity ( KG. )
ยางก้อนถ้วย
6-8 มีด
น้ำยางสด
Field
Latex
USS USS
3-5%
USS
5-7%
USS
7-10%
USS
10-15%
USS USS
3-5%
USS
5-7%
USS
7-10%
USS
10-15%
สงขลา
Songkhla
70.17 69.67 66.30 - - 4,917 6,384 1,520 - - - -
สุราษฎร์ธานี
Suratthani
70.37 69.27 68.60 - - 1,595 - 156 - - - -
นครศรีธรรมราช
NakornSrithammarat
70.17 69.17 - - - 1,431 - - - - - -
ยะลา
Yala
67.09 67.09 66.00 64.00 55.12 - - 155 45 79 - -
บุรีรัมย์
Burirum
- - - - - - - - - - - -
หนองคาย
Nongkhai
- - - - - - - - - - - -