รายการราคายางแผ่นดิบ

ตลาดกลางยางพาราสงขลา

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

ตลาดกลางยางพารา
Rubber Market
ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.)
Price ( Baht/KG .)
ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.)
Quantity ( KG. )
ยางก้อนถ้วย
6-8 มีด
น้ำยางสด
Field
Latex
USS USS
3-5%
USS
5-7%
USS
7-10%
USS
10-15%
USS USS
3-5%
USS
5-7%
USS
7-10%
USS
10-15%
สงขลา
Songkhla
42.55 42.33 41.56 - - - - 4,192 - - - -
สุราษฎร์ธานี
Suratthani
42.83 42.31 41.42 - - 739 910 - - - - -
นครศรีธรรมราช
NakornSrithammarat
43.33 42.83 41.62 - - 12,215 126 - - - - -
ยะลา
Yala
42.29 42.19 41.42 34.70 33.00 - - 816 279 - - -
บุรีรัมย์
Burirum
- - - - - - - - - - - -
หนองคาย
Nongkhai
41.00 - - - - 2,515 - - - - - -