รายการราคายางแผ่นดิบ

ตลาดกลางยางพาราสงขลา

วันที่ 15 สิงหาคม 2560

ตลาดกลางยางพารา
Rubber Market
ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.)
Price ( Baht/KG .)
ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.)
Quantity ( KG. )
ยางก้อนถ้วย
6-8 มีด
น้ำยางสด
Field
Latex
USS USS
3-5%
USS
5-7%
USS
7-10%
USS
10-15%
USS USS
3-5%
USS
5-7%
USS
7-10%
USS
10-15%
สงขลา
Songkhla
52.88 52.50 51.30 - - 749 12,724 18,266 - - - -
สุราษฎร์ธานี
Suratthani
53.23 52.73 52.13 - - 8,081 1,296 - - - - -
นครศรีธรรมราช
NakornSrithammarat
53.06 52.56 51.15 - - 15,266 2,143 - - - - -
ยะลา
Yala
52.50 52.20 51.03 48.60 45.06 - 1,599 4,113 917 - - -
บุรีรัมย์
Burirum
53.00 - - - - 5,251 - - - - - -
หนองคาย
Nongkhai
- - - - - - - - - - - -