รายการราคายางแผ่นดิบ

ตลาดกลางยางพาราสงขลา

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560

ตลาดกลางยางพารา
Rubber Market
ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.)
Price ( Baht/KG .)
ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.)
Quantity ( KG. )
ยางก้อนถ้วย
6-8 มีด
น้ำยางสด
Field
Latex
USS USS
3-5%
USS
5-7%
USS
7-10%
USS
10-15%
USS USS
3-5%
USS
5-7%
USS
7-10%
USS
10-15%
สงขลา
Songkhla
70.09 69.39 66.46 - - 2,407 17,202 12,768 - - - -
สุราษฎร์ธานี
Suratthani
- - - - - - - - - - - -
นครศรีธรรมราช
NakornSrithammarat
71.35 70.85 60.59 - - 3,605 4,504 - - - - -
ยะลา
Yala
67.80 67.80 66.30 61.76 59.06 - - 1,040 391 460 - -
บุรีรัมย์
Burirum
- - - - - - - - - - - -
หนองคาย
Nongkhai
- - - - - - - - - - - -