รายการราคายางแผ่นดิบ

ตลาดกลางยางพาราสงขลา

วันที่ 26 มิถุนายน 2560

ตลาดกลางยางพารา
Rubber Market
ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.)
Price ( Baht/KG .)
ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.)
Quantity ( KG. )
ยางก้อนถ้วย
6-8 มีด
น้ำยางสด
Field
Latex
USS USS
3-5%
USS
5-7%
USS
7-10%
USS
10-15%
USS USS
3-5%
USS
5-7%
USS
7-10%
USS
10-15%
สงขลา
Songkhla
- - - - - - - - - - - -
สุราษฎร์ธานี
Suratthani
52.01 50.25 49.25 - - 4,625 - - - - - -
นครศรีธรรมราช
NakornSrithammarat
52.29 51.89 47.77 - - 11,235 7,270 - - - - -
ยะลา
Yala
- - - - - - - - - - - -
บุรีรัมย์
Burirum
- - - - - - - - - - - -
หนองคาย
Nongkhai
- - - - - - - - - - - -