รายการราคายางแผ่นดิบ

ตลาดกลางยางพาราสงขลา

วันที่ 26 กันยายน 2560

ตลาดกลางยางพารา
Rubber Market
ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.)
Price ( Baht/KG .)
ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.)
Quantity ( KG. )
ยางก้อนถ้วย
6-8 มีด
น้ำยางสด
Field
Latex
USS USS
3-5%
USS
5-7%
USS
7-10%
USS
10-15%
USS USS
3-5%
USS
5-7%
USS
7-10%
USS
10-15%
สงขลา
Songkhla
50.99 50.79 49.21 - - 1,462 6,887 1,831 - - - -
สุราษฎร์ธานี
Suratthani
51.09 50.39 49.69 - - 5,300 1,700 - - - - -
นครศรีธรรมราช
NakornSrithammarat
51.07 50.57 47.07 - - 29,978 2,952 - - - - -
ยะลา
Yala
50.89 50.69 49.59 48.20 43.31 - 379 101 59 - - -
บุรีรัมย์
Burirum
- - - - - - - - - - - -
หนองคาย
Nongkhai
- - - - - - - - - - - -