รายการราคายางแผ่นดิบ

ตลาดกลางยางพาราสงขลา

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

ตลาดกลางยางพารา
Rubber Market
ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.)
Price ( Baht/KG .)
ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.)
Quantity ( KG. )
ยางก้อนถ้วย
6-8 มีด
น้ำยางสด
Field
Latex
USS USS
3-5%
USS
5-7%
USS
7-10%
USS
10-15%
USS USS
3-5%
USS
5-7%
USS
7-10%
USS
10-15%
สงขลา
Songkhla
41.89 41.49 40.89 - - 1,645 1,944 14,482 - - - -
สุราษฎร์ธานี
Suratthani
41.33 40.53 39.05 - - 1,714 - 441 - - - -
นครศรีธรรมราช
NakornSrithammarat
41.89 41.49 39.17 - - 4,808 106 - - - - -
ยะลา
Yala
41.00 40.70 39.71 35.68 - - 1,821 565 - - - -
บุรีรัมย์
Burirum
42.25 41.25 - - - 5,044 1,049 - - - - -
หนองคาย
Nongkhai
- - - - - - - - - - - -