ราคาท้องถิ่น

ตลาดกลางยางพาราสงขลา

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

ตลาดกลาง ยางแผ่นดิบ
คุณภาพ 3
เศษยาง 100% ยางก้อนถ้วย
(6-8 มีด)
น้ำยางสด
ราคา ณ โรงงาน ราคาท้องถิ่น
สงขลา 41.60 35.50 - 42.00 40.00
สุราษฏร์ธานี 42.50 34.00 - 39.25 -
นครศรีธรรมราช 41.30 35.30 - 39.40 -
ยะลา 38.72 - - - -
บุรีรัมย์ - - - - -
หนองคาย 40.00 - - - -