ราคาท้องถิ่น

ตลาดกลางยางพาราสงขลา

วันที่ 26 กันยายน 2560

ตลาดกลาง ยางแผ่นดิบ
คุณภาพ 3
เศษยาง 100% ยางก้อนถ้วย
(6-8 มีด)
น้ำยางสด
ราคา ณ โรงงาน ราคาท้องถิ่น
สงขลา 49.70 43.50 - 51.00 49.00
สุราษฏร์ธานี 49.00 43.50 - 50.00 -
นครศรีธรรมราช 49.00 42.80 - 52.00 -
ยะลา 48.55 - - - -
บุรีรัมย์ - - - - -
หนองคาย - - - - -