ราคาท้องถิ่น

ตลาดกลางยางพาราสงขลา

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

ตลาดกลาง ยางแผ่นดิบ
คุณภาพ 3
เศษยาง 100% ยางก้อนถ้วย
(6-8 มีด)
น้ำยางสด
ราคา ณ โรงงาน ราคาท้องถิ่น
สงขลา 40.35 34.50 - 41.50 39.50
สุราษฏร์ธานี 41.00 34.50 - 41.50 -
นครศรีธรรมราช 40.60 34.75 - 39.00 -
ยะลา - - - - -
บุรีรัมย์ - - - - -
หนองคาย - - - - -