ราคาประกาศเที่ยงวัน

ตลาดกลางยางพาราสงขลา

วันที่ 27 เมษายน 2560

ชนิด / ชั้นยาง
Type / Grade
ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.)
Price ( Baht/KG .)
กรุงเทพฯ
Bangkok
สงขลา
Songkhla
กรุงเทพฯ
Bangkok
สงขลา
Songkhla
ยางแผ่นรมควัน
Ribbed Smoked Sheet
RSS 1 78.60 78.35 78.80 78.55
RSS 2 78.00 77.75 78.20 77.95
RSS 3 77.45 77.20 77.65 77.40
RSS 4 77.15 76.90 77.35 77.10
RSS 5 76.70 76.45 76.90 76.65
ยางแท่ง
Standard Thai Rubber
STR5L 68.00 67.75 68.20 67.95
STR20 63.00 62.75 63.20 62.95
น้ำยางข้น 60%
Concentrated Latex
49.25 49.00 49.45 49.20