ราคาประกาศเที่ยงวัน

ตลาดกลางยางพาราสงขลา

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

ชนิด / ชั้นยาง
Type / Grade
ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.)
Price ( Baht/KG .)
กรุงเทพฯ
Bangkok
สงขลา
Songkhla
กรุงเทพฯ
Bangkok
สงขลา
Songkhla
ยางแผ่นรมควัน
Ribbed Smoked Sheet
RSS 1 53.20 52.95 53.40 53.15
RSS 2 52.60 52.35 52.80 52.55
RSS 3 52.05 51.80 52.25 52.00
RSS 4 51.75 51.50 51.95 51.70
RSS 5 51.30 51.05 51.50 51.25
ยางแท่ง
Standard Thai Rubber
STR5L 50.00 49.75 50.20 49.95
STR20 46.75 46.50 46.95 46.70
น้ำยางข้น 60%
Concentrated Latex
34.80 34.55 35.00 34.75