ราคาประกาศเที่ยงวัน

ตลาดกลางยางพาราสงขลา

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

ชนิด / ชั้นยาง
Type / Grade
ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.)
Price ( Baht/KG .)
กรุงเทพฯ
Bangkok
สงขลา
Songkhla
กรุงเทพฯ
Bangkok
สงขลา
Songkhla
ยางแผ่นรมควัน
Ribbed Smoked Sheet
RSS 1 76.35 76.10 76.55 76.30
RSS 2 75.75 75.50 75.95 75.70
RSS 3 75.20 74.95 75.40 75.15
RSS 4 74.90 74.65 75.10 74.85
RSS 5 74.45 74.20 74.65 74.40
ยางแท่ง
Standard Thai Rubber
STR5L 74.50 74.25 74.70 74.45
STR20 57.50 57.25 57.70 57.45
น้ำยางข้น 60%
Concentrated Latex
48.80 48.55 49.00 48.75