ราคาประกาศเที่ยงวัน

ตลาดกลางยางพาราสงขลา

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560

ชนิด / ชั้นยาง
Type / Grade
ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.)
Price ( Baht/KG .)
กรุงเทพฯ
Bangkok
สงขลา
Songkhla
กรุงเทพฯ
Bangkok
สงขลา
Songkhla
ยางแผ่นรมควัน
Ribbed Smoked Sheet
RSS 1 62.35 62.10 62.55 62.30
RSS 2 61.75 61.50 61.95 61.70
RSS 3 61.20 60.95 61.40 61.15
RSS 4 60.90 60.65 61.10 60.85
RSS 5 60.45 60.20 60.65 60.40
ยางแท่ง
Standard Thai Rubber
STR5L 56.00 55.75 56.20 55.95
STR20 54.05 53.80 54.25 54.00
น้ำยางข้น 60%
Concentrated Latex
40.30 40.05 40.50 40.25