ราคาประกาศเที่ยงวัน

ตลาดกลางยางพาราสงขลา

วันที่ 26 กันยายน 2560

ชนิด / ชั้นยาง
Type / Grade
ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.)
Price ( Baht/KG .)
กรุงเทพฯ
Bangkok
สงขลา
Songkhla
กรุงเทพฯ
Bangkok
สงขลา
Songkhla
ยางแผ่นรมควัน
Ribbed Smoked Sheet
RSS 1 59.85 59.60 60.05 59.80
RSS 2 59.25 59.00 59.45 59.20
RSS 3 58.70 58.45 58.90 58.65
RSS 4 58.40 58.15 58.60 58.35
RSS 5 57.95 57.70 58.15 57.90
ยางแท่ง
Standard Thai Rubber
STR5L 59.50 59.25 59.70 59.45
STR20 52.50 52.25 52.70 52.45
น้ำยางข้น 60%
Concentrated Latex
39.80 39.55 40.00 39.75