รายการราคายางแผ่นรมควัน

ราคาประมูล ตลาดกลางยางพาราสงขลา สงขลา

วันที่ 27 เมษายน 2560

จังหวัด ชั้น 1-3 (บาท/กก.) ชั้น 4 (บาท/กก.) ชั้น 5 (บาท/กก.) ชั้น ฟอง (บาท/กก.) ชั้น Cutting (บาท/กก.) ปริมาณยางซื้อขายที่ ตลาดกลาง (บาท/กก.)
สงขลา
Songkhla
73.49 72.89 72.72 72.29 52.05 20,449
สุราษฎร์ธานี
Suratthani
- - - - - -
นครศรีธรรมราช
NakornSrithammarat
73.49 72.09 70.40 70.40 51.09 16,650
ยะลา
Yala
- - - - - -
บุรีรัมย์
Burirum
- - - - - -
หนองคาย
Nongkhai
- - - - - -