ราคาประมูล

ตลาดกลางยางพาราสงขลา

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

ชนิดยาง
ราคา
(บาท/ก.ก.)
ส่วนต่าง
วันที่
ยางแผ่นดิบ
42.55
+ 0.06
14 ธ.ค. 2560
ยางแผ่นรมควันชั้น 3
45.50
+ 0.01
14 ธ.ค. 2560
น้ำยางสด ณ โรงงาน
42.00
0.00
14 ธ.ค. 2560
เศษยาง 100% ณ โรงงาน
35.50
0.00
14 ธ.ค. 2560