ราคาประมูล

ตลาดกลางยางพาราสงขลา

วันที่ 26 กันยายน 2560

ชนิดยาง
ราคา
(บาท/ก.ก.)
ส่วนต่าง
วันที่
ยางแผ่นดิบ
50.99
+ 0.59
26 ก.ย. 2560
ยางแผ่นรมควันชั้น 3
54.05
+ 0.07
26 ก.ย. 2560
น้ำยางสด ณ โรงงาน
51.00
+ 1.00
26 ก.ย. 2560
เศษยาง 100% ณ โรงงาน
43.50
+ 0.50
26 ก.ย. 2560