ราคาประมูล

ตลาดกลางยางพาราสงขลา

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

ชนิดยาง
ราคา
(บาท/ก.ก.)
ส่วนต่าง
วันที่
ยางแผ่นดิบ
41.89
-0.36
20 พ.ย. 2560
ยางแผ่นรมควันชั้น 3
47.00
0.00
20 พ.ย. 2560
น้ำยางสด ณ โรงงาน
41.50
-2.50
20 พ.ย. 2560
เศษยาง 100% ณ โรงงาน
34.50
-0.50
20 พ.ย. 2560