ราคาประมูล

ตลาดกลางยางพาราสงขลา

วันที่ 27 เมษายน 2560

ชนิดยาง
ราคา
(บาท/ก.ก.)
ส่วนต่าง
วันที่
ยางแผ่นดิบ
70.17
-0.14
27 เม.ย. 2560
ยางแผ่นรมควันชั้น 3
73.49
+ 0.16
27 เม.ย. 2560
น้ำยางสด ณ โรงงาน
62.00
+ 1.00
27 เม.ย. 2560
เศษยาง 100% ณ โรงงาน
49.50
-0.50
27 เม.ย. 2560