ราคาประมูล

ตลาดกลางยางพาราสงขลา

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

ชนิดยาง
ราคา
(บาท/ก.ก.)
ส่วนต่าง
วันที่
ยางแผ่นดิบ
69.88
-0.21
29 พ.ค. 2560
ยางแผ่นรมควันชั้น 3
70.98
-0.71
29 พ.ค. 2560
น้ำยางสด ณ โรงงาน
67.00
-0.50
29 พ.ค. 2560
เศษยาง 100% ณ โรงงาน
46.50
-1.00
29 พ.ค. 2560