ราคาประมูล

ตลาดกลางยางพาราสงขลา

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560

ชนิดยาง
ราคา
(บาท/ก.ก.)
ส่วนต่าง
วันที่
ยางแผ่นดิบ
52.88
-0.44
21 ก.ค. 2560
ยางแผ่นรมควันชั้น 3
56.08
-0.72
21 ก.ค. 2560
น้ำยางสด ณ โรงงาน
47.00
0.00
21 ก.ค. 2560
เศษยาง 100% ณ โรงงาน
43.00
0.00
21 ก.ค. 2560