@จีนจะซื้อยางเพิ่มจากกัมพูชา (17/07/2560)

จากแถลงการณ์ของกระทรวงพาณิชย์กัมพูชา จีนคาดว่าจะซื้อยาง 300,000 ตันจากกัมพูชา ในปี 2018

กระทรวงพาณิชย์ได้ออกแถลงการณ์ดังกล่าว หลังการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ระหว่างกระทรวงพาณิชย์กัมพูชาและผู้แทนจากจีนและญี่ปุ่น โดยยืนยันว่า จีนคาดว่าจะซื้อยาง 300,000 ตันจากกัมพูชา ในปี 2018

แถลงการณ์ข้างต้นระบุว่า เมื่อเร็วๆ นี้ มณฑลซานซีในจีน ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับกัมพูชาที่จะซื้อยาง 300,000 ตันจากกัมพูชา และคาดว่าจีนจะเริ่มนำเข้าในปี 2018

จากข้อมูลของกระทรวงเกษตรของกัมพูชา พื้นที่ปลูกยางได้เพิ่มขึ้นประมาณ 437,000 เฮกตาร์ ซึ่งร้อยละ 64 ควบคุมโดยบริษัทอุตสาหกรรมยาง และที่เหลือโดยบริษัทในครอบครัว ทั้งนี้ กัมพูชาส่งออกยางประมาณ 50,000 ตัน ในไตรมาสแรกของปี 2017

ราคายางในตลาดโลกตกลงมาระหว่าง 1,600 - 1,700 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน จาก 2,400 เหรียญสหรัฐฯ ระหว่างเดือนมกราคม กุมภาพันธ์

ปัจจุบัน รัฐบาลเรียกเก็บภาษี 50 เหรียญสหรัฐฯ ต่อหนึ่งตัน สำหรับยางที่ส่งออก หากราคายางอยู่ระหว่าง 1,000 - 2,000 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน และเรียกเก็บภาษี 100 เหรียญสหรัฐฯ ต่อยางหนึ่งตัน หากราคายางส่งออกสูงกว่า 2,000 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน และไม่เรียกเก็บภาษี หากราคายางส่งออกต่ำกว่า 1,000 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน  

ที่มา: https://globalrubbermarkets.com/49867/china-buy-cambodian-rubber.html (17/07/2560)