กยท. ปรับเปลี่ยนรูปแบบเว็บไซต์ใหม่ ผู้นำศูนย์กลางข้อมูลยางพารา

การยางแห่งประเทศไทย ปรับรูปแบบโครงสร้างเว็บไซต์ใหม่ อัดแน่นด้วยข้อมูลข่าวสารยางพาราที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและประชาชนทั่วไป พร้อมเปิดใช้งานแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 มาตรา 6 ให้จัดตั้ง การยางแห่ง ประเทศไทย เรียกโดยย่อว่า กยท. และให้ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Rubber Authority Of Thailand เรียกโดยย่อว่า RAOT เมื่อเร็วๆ นี้ กยท. จึงปรับรูปแบบโครงสร้างเว็บไซต์ใหม่ทั้งหมด ให้สอดคล้องกับชื่อ และองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นใหม่ โดยเปลี่ยน URL เว็บไซต์จากเดิม www.rubber.co.th เป็น www.raot.co.th โดยเปิดให้ทุกภาคส่วน เกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถใช้บริการได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เว็บไซต์ใหม่นี้จะมีการสร้างจุดเด่นด้วยภาพ และสีสันทำให้เป็นที่จดจำของผู้ชม สามารถใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกษตรกร และประชาชนทั่วไป ได้รับข้อมูลข่าวสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับยางพาราได้ทันต่อเหตุการณ์ เช่น ความเคลื่อนไหวของราคายางพารา การให้การสงเคราะห์ปลูกแทน การขึ้นทะเบียนเกษตรกร การชำระเงินสงเคราะห์ทาง Electronic ผ่านระบบ NSW และนโยบายหรือโครงการสำคัญจากทางรัฐบาล รวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับองค์กร เช่น ข่าวผู้บริหาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม ข่าวยางพารา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง และข่าวประกาศ โดย กยท. จะทยอยนำข้อมูล และแนวคิดใหม่ๆ ในเรื่องของยางพารา มาปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน โดย กยท. หวังว่าเว็บไซต์รูปแบบใหม่นี้จะทำให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ได้รับข้อมูลข่าวสารความรู้ และประโยชน์อย่างสูงสุดในการเข้าใช้บริการ ที่มา : สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) (วันที่ 19 เมษายน 2559)