ราคาประมูลและปริมาณยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควัน
ณ ตลาดกลางยางพารา


วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560
Date : Wednesday, November 22 2017ํ
ยางแผ่นดิบ (USS)
ตลาดกลางยางพารา
Rubber Market
ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.)
Price ( Baht/KG .)
ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.)
Quantity ( KG. )
ยางก้อนถ้วย
6-8 มีด
น้ำยางสด
Field
Latex
USS USS
3-5%
USS
5-7%
USS
7-10%
USS
10-15%
USS USS
3-5%
USS
5-7%
USS
7-10%
USS
10-15%
สงขลา
Songkhla
41.99 41.59 40.99 - - 419 10,766 4,871 - - - -
สุราษฎร์ธานี
Suratthani
41.99 41.09 40.99 - - 7,554 3,344 130 - - - -
นครศรีธรรมราช
NakornSrithammarat
41.99 41.59 40.27 - - 2,129 9,356 - - - - -
ยะลา
Yala
40.50 40.34 39.48 33.90 31.50 - - 734 820 35 - -
บุรีรัมย์
Burirum
41.50 40.00 - - - 697 1,108 - - - - -
หนองคาย
Nongkhai
- - - - - - - - - - - -วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560
Date : Wednesday, November 22 2017ํ
ยางแผ่นรมควัน (RSS)
ตลาดกลางยางพารา
Rubber Market
ราคายางซื้อขายที่ตลาดกลาง (บาท /กก.)
Price ( Baht/KG .)
ปริมาณยางซื้อขายที่
ตลาดกลาง (กก.)
Quantity ( KG. )
ชั้น 1-3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น ฟอง ชั้น Culting
สงขลา
Songkhla
44.94 44.33 43.77 42.88 39.05 132,497
สุราษฎร์ธานี
Suratthani
44.94 43.00 43.00 42.00 39.00 115,478
นครศรีธรรมราช
NakornSrithammarat
44.00 43.09 42.49 43.17 41.48 265,353
ยะลา
Yala
- - - - - -
บุรีรัมย์
Burirum
- - - - - -
หนองคาย
Nongkhai
- - - - - -

หมายเหตุ ยางแผ่นดิบ ปิดประมูลเวลา 10.30 น. ยางแผ่นรมควัน เวลา 11.00 น. ยางก้อนถ้วย 14.00 น. น้ำหนักเป็นประมาณการ

ราคายางย้อนหลัง