การซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3 ล่วงหน้า (7 วัน) แบบส่งมอบยางจริง
สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา


วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560
Date : Wednesday, November 22 2017ํ
วัน/เดือน/ปี ตลาดล่วงหน้าส่งมอบยางจริง
ราคา น้ำหนัก ส่งมอบวันที่
22 พฤศจิกายน 2560 44.11 0 29 พฤศจิกายน 2560