ราคายางท้องถิ่น


วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560
Date : Wednesday, November 22 2017ํ
ตลาดกลาง ยางแผ่นดิบ
คุณภาพ 3
เศษยาง 100% ยางก้อนถ้วย
(6-8 มีด)
น้ำยางสด
ราคา ณ โรงงาน ราคาท้องถิ่น
สงขลา 40.35 34.25 - 40.50 38.50
สุราษฏร์ธานี 40.25 33.50 - 37.50 -
นครศรีธรรมราช 39.80 34.00 - 38.00 -
ยะลา 37.14 - - - -
บุรีรัมย์ - - - - -
หนองคาย - - 16.00 - -