ราคาประกาศเที่ยงวัน Official Noon Price
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย


วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560
Date : Wednesday, November 22 2017ํ
ชนิด / ชั้นยาง
Type / Grade
ราคายางส่งออก F.O.B. ส่งมอบ
F.O.B. Price ( Baht/KG .)
กรุงเทพฯ
Bangkok
สงขลา
Songkhla
กรุงเทพฯ
Bangkok
สงขลา
Songkhla
ยางแผ่นรมควัน
Ribbed Smoked Sheet
RSS 1 51.75 51.50 51.95 51.70
RSS 2 51.15 50.90 51.35 51.10
RSS 3 50.60 50.35 50.80 50.55
RSS 4 50.30 50.05 50.50 50.25
RSS 5 49.85 49.60 50.05 49.80
ยางแท่ง
Standard Thai Rubber
STR5L 48.50 48.25 48.70 48.45
STR20 45.15 44.90 45.35 45.10
น้ำยางข้น 60%
Concentrated Latex
34.25 34.00 34.45 34.20

หมายเหตุ : น้ำยางข้น 60% ประกาศเป็น Bulk
อัตราแลกเปลี่ยน 32.76 บาท ดอลล่าร์สหรัฐ เวลา 10.54 น. อ้างอิง Reuters