ตลาดอินโดนีเซีย


วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560
Date : Monday, November 20 2017ํ
ชนิดยาง
Type
เซนต์สหรัฐ / กก.
( US CENTS / KG )
ธันวาคม 2560(December 2017) มกราคม 2561(January 2018)
SIR 20
153.00 - 153.50 153.50 - 154.00