ข่าวเด่น

คาดการณ์รายสัปดาห์

สถานการณ์ตลาดและราคายางรายสัปดาห์

 

เดือนกันยายน 2560

สรุปสถานการณ์ยาง (4 - 8 กันยายน 2560) และคาดการณ์แนวโน้ม (11 - 15 กันยายน 2560)

 

เดือนสิงหาคม 2560

สรุปสถานการณ์ยาง (28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560) และคาดการณ์แนวโน้ม (4 - 8 กันยายน 2560)

สรุปสถานการณ์ยาง (21 - 25 สิงหาคม 2560) และคาดการณ์แนวโน้ม (28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560)

สรุปสถานการณ์ยาง (14 - 18 สิงหาคม 2560) และคาดการณ์แนวโน้ม (21 - 25 สิงหาคม 2560)

สรุปสถานการณ์ยาง (7 - 11 สิงหาคม 2560) และคาดการณ์แนวโน้ม (14 - 18 สิงหาคม 2560)

 

เดือนกรกฎาคม 2560

สรุปสถานการณ์ยาง (31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560) และคาดการณ์แนวโน้ม (7 - 11 สิงหาคม 2560)

สรุปสถานการณ์ยาง (24 - 28 กรกฎาคม 2560) และคาดการณ์แนวโน้ม (31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560)

สรุปสถานการณ์ยาง (17 - 21 กรกฎาคม 2560) และคาดการณ์แนวโน้ม (24 - 28 กรกฎาคม 2560)

สรุปสถานการณ์ยาง (10 - 14 กรกฎาคม 2560) และคาดการณ์แนวโน้ม (17 - 21 กรกฎาคม 2560)

สรุปสถานการณ์ยาง (3 - 7 กรกฎาคม 2560) และคาดการณ์แนวโน้ม (10 - 14 กรกฎาคม 2560)

 

เดือนมิถุนายน 2560

สรุปสถานการณ์ยาง (26 - 30 มิถุนายน 2560) และคาดการณ์แนวโน้ม (3 - 7 กรกฎาคม 2560)

สรุปสถานการณ์ยาง (19 - 23 มิถุนายน 2560) และคาดการณ์แนวโน้ม (26 - 30 มิถุนายน 2560)

สรุปสถานการณ์ยาง (12 - 16 มิถุนายน 2560) และคาดการณ์แนวโน้ม (19 - 23 มิถุนายน 2560)

สรุปสถานการณ์ยาง (5 - 9 มิถุนายน 2560) และคาดการณ์แนวโน้ม (12 - 16 มิถุนายน 2560)

 

เดือนพฤษภาคม 2560 

สรุปสถานการณ์ยาง (29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560) และคาดการณ์แนวโน้ม (5 - 9 มิถุนายน 2560)

สรุปสถานการณ์ยาง (22 - 26 พฤษภาคม 2560) และคาดการณ์แนวโน้ม (29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560)

สรุปสถานการณ์ยาง (15 - 19 พฤษภาคม 2560) และคาดการณ์แนวโน้ม (22 - 26 พฤษภาคม 2560)

สรุปสถานการณ์ยาง (8 - 12 พฤษภาคม 2560) และคาดการณ์แนวโน้ม (15 - 19 พฤษภาคม 2560)

สรุปสถานการณ์ยาง (1 - 5 พฤษภาคม 2560) และคาดการณ์แนวโน้ม (8 - 12 พฤษภาคม 2560)

 

เดือนเมษายน 2560

สรุปสถานการณ์ยาง (24 - 28 เมษายน 2560) และคาดการณ์แนวโน้ม (1 - 5 พฤษภาคม 2560)

สรุปสถานการณ์ยาง (17 - 21 เมษายน 2560) และคาดการณ์แนวโน้ม (24 - 28 เมษายน 2560)

สรุปสถานการณ์ยาง (10 - 14 เมษายน 2560) และคาดการณ์แนวโน้ม (17 - 21 เมษายน 2560)

สรุปสถานการณ์ยาง (3 - 7 เมษายน 2560) และคาดการณ์แนวโน้ม (10 - 14 เมษายน 2560)

 

เดือนมีนาคม 2560

สรุปสถานการณ์ยาง (27 - 31 มีนาคม 2560) และคาดการณ์แนวโน้ม (3 - 7 เมษายน 2560)

สรุปสถานการณ์ยาง (20 - 24 มีนาคม 2560) และคาดการณ์แนวโน้ม (27 - 31 มีนาคม 2560)

สรุปสถานการณ์ยาง (13 - 17 มีนาคม 2560) และคาดการณ์แนวโน้ม (20 - 24 มีนาคม 2560)

สรุปสถานการณ์ยาง (6 - 10 มีนาคม 2560) และคาดการณ์แนวโน้ม (13 - 17 มีนาคม 2560)

 

เดือนกุมภาพันธ์ 2560

สรุปสถานการณ์ยาง (27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2560) และคาดการณ์แนวโน้ม (6 - 10 มีนาคม 2560)

สรุปสถานการณ์ยาง (20 - 24 กุมภาพันธ์ 2560) และคาดการณ์แนวโน้ม (27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2560)

สรุปสถานการณ์ยาง (13 - 17 กุมภาพันธ์ 2560) และคาดการณ์แนวโน้ม (20 - 24 กุมภาพันธ์ 2560)

เดือนมกราคม 2560

สถานการณ์ยาง (30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560) และคาดการณ์แนวโน้ม (6 - 10 กุมภาพันธ์ 2560)

เดือนธันวาคม 2559

สรุปสถานการณ์ยาง (26 - 30 ธันวาคม 2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (2 - 6 มกราคม 2560)

เดือนพฤศจิกายน 2559

 สรุปสถานการณ์ยาง (28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (5 - 9 ธันวาคม 2559)

สรุปสถานการณ์ยาง (7 - 11 พฤศจิกายน 2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (14 - 18 พฤศจิกายน 2559)

เดือนตุลาคม 2559

สรุปสถานการณ์ยาง (31 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (7 - 11 พฤศจิกายน 2559)

สรุปสถานการณ์ยาง (24 - 28 ตุลาคม 2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (31 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2559)

สรุปสถานการณ์ยาง (17 - 21 ตุลาคม 2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (24 - 28 ตุลาคม 2559)

สรุปสถานการณ์ยาง (10 - 14 ตุลาคม 2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (17 - 21 ตุลาคม 2559)

สรุปสถานการณ์ยาง (3 - 7 ตุลาคม 2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (10 - 14 ตุลาคม 2559)

 

เดือนกันยายน 2559

สรุปสถานการณ์ยาง (26 - 30 กันยายน 2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (3 - 7 ตุลาคม 2559)

สรุปสถานการณ์ยาง (19 -23 กันยายน 2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (26 - 30 กันยายน 2559)

สรุปสถานการณ์ยาง (12 - 16 กันยายน 2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (19 - 23 กันยายน 2559)

สรุปสถานการณ์ยาง (5 - 9 กันยายน 2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (12 - 16 กันยายน 2559)

 

เดือนสิงหาคม 2559

สรุปสถานการณ์ยาง (29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (5 - 9 กันยายน 2559)

สรุปสถานการณ์ยาง (22 - 26 สิงหาคม 2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2559)

สรุปสถานการณ์ยาง (15 - 19 สิงหาคม 2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (22 - 26 สิงหาคม 2559)

สรุปสถานการณ์ยาง (8 - 12 สิงหาคม 2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (15 - 19 สิงหาคม 2559)

สรุปสถานการณ์ยาง (1 - 5 สิงหาคม 2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (8 - 12 สิงหาคม 2559)

 

เดือนกรกฎาคม 2559

สรุปสถานการณ์ยาง (25 - 29  กรกฎาคม  2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (1 - 5  สิงหาคม  2559)

สรุปสถานการณ์ยาง (18 - 22 กรกฎาคม 2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (25 - 29 กรกฎาคม 2559)

สรุปสถานการณ์ยาง (11 - 15  กรกฎาคม  2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (18 - 22  กรกฎาคม  2559)

สรุปสถานการณ์ยาง (4 - 8  กรกฎาคม  2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (11 - 15  กรกฎาคม  2559)

 

เดือนมิถุนายน 2559

สรุปสถานการณ์ยาง (27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (4 - 8 กรกฎาคม 2559)

สรุปสถานการณ์ยาง (20 - 24 มิถุนายน 2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559)

สรุปสถานการณ์ยาง (13 - 17 มิถุนายน 2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (20 - 24 มิถุนายน 2559)

ref="images/satakan/week2june.pdf" target="_blank">สรุปสถานการณ์ยาง (6 - 10 มิถุนายน 2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (13 - 17 มิถุนายน 2559)

 

เดือนพฤษภาคม 2559

สรุปสถานการณ์ยาง  (30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน  2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (6 - 10 มิถุนายน 2559)

สรุปสถานการณ์ยาง  (23 - 27  พฤษภาคม  2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2559)

สรุปสถานการณ์ยาง  (16 - 20  พฤษภาคม  2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (23 - 27 พฤษภาคม 2559)

สรุปสถานการณ์ยาง  (9 - 13  พฤษภาคม  2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (16 - 20 พฤษภาคม 2559)

สรุปสถานการณ์ยาง  (2 - 6  พฤษภาคม  2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (9 - 13 พฤษภาคม 2559)

 

เดือนเมษายน 2559

สรุปสถานการณ์ยาง  (25 - 29  เมษายน  2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (2 - 6 พฤษภาคม 2559)

สรุปสถานการณ์ยาง  (18 - 22  เมษายน  2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (25 - 29 เมษายน 2559)

สรุปสถานการณ์ยาง  (11 - 12  เมษายน  2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (18 - 22 เมษายน 2559)

สรุปสถานการณ์ยาง  (4 - 8  เมษายน  2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (11 - 12 เมษายน 2559)

 

เดือนมีนาคม 2559

สรุปสถานการณ์ยาง  (28 มีนาคม - 1  เมษายน  2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (4 - 8  เมษายน 2559)

สรุปสถานการณ์ยาง  (21 - 25  มีนาคม  2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (28 มีนาคม  -  1  เมษายน 2559)

สรุปสถานการณ์ยาง  (14 - 18  มีนาคม  2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (21 - 25 มีนาคม 2559)

สรุปสถานการณ์ยาง  (7 - 11  มีนาคม  2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (14 - 18 มีนาคม 2559)

สรุปสถานการณ์ยาง  (29 กุมภาพันธ์ - 4  มีนาคม  2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (7 - 11 มีนาคม 2559)

 

เดือนกุมภาพันธ์ 2559

สรุปสถานการณ์ยาง  (22 - 26  กุมภาพันธ์  2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (29 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม2559)

สรุปสถานการณ์ยาง  (15 - 19  กุมภาพันธ์  2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (22 - 26  กุมภาพันธ์ 2559)

สรุปสถานการณ์ยาง  (8 - 12  กุมภาพันธ์  2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (15 - 19  กุมภาพันธ์ 2559)

สรุปสถานการณ์ยาง  (1 - 5  กุมภาพันธ์  2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (8 - 12  กุมภาพันธ์ 2559)

 

เดือนมกราคม 2559

สรุปสถานการณ์ยาง  (25 - 29  มกราคม  2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (1 - 5  กุมภาพันธ์ 2559)

สรุปสถานการณ์ยาง  (18 - 22  มกราคม  2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (25 - 29  มกราคม 2559)

สรุปสถานการณ์ยาง  (11 - 15  มกราคม  2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (18 - 22  มกราคม 2559)

สรุปสถานการณ์ยาง  (4 - 8  มกราคม  2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (11 - 15  มกราคม 2559)