พยากรณ์รายเดือน

สถานการณ์ตลาดและราคายาง

ปี 2560

สถานการณ์ตลาดและราคายางประจำเดือนมกราคม 2560

สถานการณ์ตลาดและราคายางประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

สถานการณ์ตลาดและราคายางประจำเดือนมีนาคม 2560

สถานการณ์ตลาดและราคายางประจำเดือนเมษายน 2560

สถานการณ์ตลาดและราคายางประจำเดือนพฤษภาคม 2560

สถานการณ์ตลาดและราคายางประจำเดือนมิถุนายน 2560

ปี 2559

สถานการณ์ตลาดและราคายางประจำเดือนมกราคม 2559

สถานการณ์ตลาดและราคายางประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

สถานการณ์ตลาดและราคายางประจำเดือนมีนาคม 2559

สถานการณ์ตลาดและราคายางประจำเดือนเมษายน 2559

สถานการณ์ตลาดและราคายางประจำเดือนพฤษภาคม 2559

สถานการณ์ตลาดและราคายางประจำเดือนมิถุนายน 2559

สถานการณ์ตลาดและราคายางประจำเดือนกรกฎาคม 2559

สถานการณ์ตลาดและราคายางประจำเดือนสิงหาคม 2559

สถานการณ์ตลาดและราคายางประจำเดือนกันยายน 2559

สถานการณ์ตลาดและราคายางประจำเดือนตุลาคม 2559

สถานการณ์ตลาดและราคายางประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

สถานการณ์ตลาดและราคายางประจำเดือนธันวาคม 2559

 

 

 

คาดการณ์รายสัปดาห์

สถานการณ์ตลาดและราคายางรายสัปดาห์

 

เดือนกันยายน 2560

สรุปสถานการณ์ยาง (4 - 8 กันยายน 2560) และคาดการณ์แนวโน้ม (11 - 15 กันยายน 2560)

 

เดือนสิงหาคม 2560

สรุปสถานการณ์ยาง (28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560) และคาดการณ์แนวโน้ม (4 - 8 กันยายน 2560)

สรุปสถานการณ์ยาง (21 - 25 สิงหาคม 2560) และคาดการณ์แนวโน้ม (28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560)

สรุปสถานการณ์ยาง (14 - 18 สิงหาคม 2560) และคาดการณ์แนวโน้ม (21 - 25 สิงหาคม 2560)

สรุปสถานการณ์ยาง (7 - 11 สิงหาคม 2560) และคาดการณ์แนวโน้ม (14 - 18 สิงหาคม 2560)

 

เดือนกรกฎาคม 2560

สรุปสถานการณ์ยาง (31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560) และคาดการณ์แนวโน้ม (7 - 11 สิงหาคม 2560)

สรุปสถานการณ์ยาง (24 - 28 กรกฎาคม 2560) และคาดการณ์แนวโน้ม (31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560)

สรุปสถานการณ์ยาง (17 - 21 กรกฎาคม 2560) และคาดการณ์แนวโน้ม (24 - 28 กรกฎาคม 2560)

สรุปสถานการณ์ยาง (10 - 14 กรกฎาคม 2560) และคาดการณ์แนวโน้ม (17 - 21 กรกฎาคม 2560)

สรุปสถานการณ์ยาง (3 - 7 กรกฎาคม 2560) และคาดการณ์แนวโน้ม (10 - 14 กรกฎาคม 2560)

 

เดือนมิถุนายน 2560

สรุปสถานการณ์ยาง (26 - 30 มิถุนายน 2560) และคาดการณ์แนวโน้ม (3 - 7 กรกฎาคม 2560)

สรุปสถานการณ์ยาง (19 - 23 มิถุนายน 2560) และคาดการณ์แนวโน้ม (26 - 30 มิถุนายน 2560)

สรุปสถานการณ์ยาง (12 - 16 มิถุนายน 2560) และคาดการณ์แนวโน้ม (19 - 23 มิถุนายน 2560)

สรุปสถานการณ์ยาง (5 - 9 มิถุนายน 2560) และคาดการณ์แนวโน้ม (12 - 16 มิถุนายน 2560)

 

เดือนพฤษภาคม 2560 

สรุปสถานการณ์ยาง (29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560) และคาดการณ์แนวโน้ม (5 - 9 มิถุนายน 2560)

สรุปสถานการณ์ยาง (22 - 26 พฤษภาคม 2560) และคาดการณ์แนวโน้ม (29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560)

สรุปสถานการณ์ยาง (15 - 19 พฤษภาคม 2560) และคาดการณ์แนวโน้ม (22 - 26 พฤษภาคม 2560)

สรุปสถานการณ์ยาง (8 - 12 พฤษภาคม 2560) และคาดการณ์แนวโน้ม (15 - 19 พฤษภาคม 2560)

สรุปสถานการณ์ยาง (1 - 5 พฤษภาคม 2560) และคาดการณ์แนวโน้ม (8 - 12 พฤษภาคม 2560)

 

เดือนเมษายน 2560

สรุปสถานการณ์ยาง (24 - 28 เมษายน 2560) และคาดการณ์แนวโน้ม (1 - 5 พฤษภาคม 2560)

สรุปสถานการณ์ยาง (17 - 21 เมษายน 2560) และคาดการณ์แนวโน้ม (24 - 28 เมษายน 2560)

สรุปสถานการณ์ยาง (10 - 14 เมษายน 2560) และคาดการณ์แนวโน้ม (17 - 21 เมษายน 2560)

สรุปสถานการณ์ยาง (3 - 7 เมษายน 2560) และคาดการณ์แนวโน้ม (10 - 14 เมษายน 2560)

 

เดือนมีนาคม 2560

สรุปสถานการณ์ยาง (27 - 31 มีนาคม 2560) และคาดการณ์แนวโน้ม (3 - 7 เมษายน 2560)

สรุปสถานการณ์ยาง (20 - 24 มีนาคม 2560) และคาดการณ์แนวโน้ม (27 - 31 มีนาคม 2560)

สรุปสถานการณ์ยาง (13 - 17 มีนาคม 2560) และคาดการณ์แนวโน้ม (20 - 24 มีนาคม 2560)

สรุปสถานการณ์ยาง (6 - 10 มีนาคม 2560) และคาดการณ์แนวโน้ม (13 - 17 มีนาคม 2560)

 

เดือนกุมภาพันธ์ 2560

สรุปสถานการณ์ยาง (27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2560) และคาดการณ์แนวโน้ม (6 - 10 มีนาคม 2560)

สรุปสถานการณ์ยาง (20 - 24 กุมภาพันธ์ 2560) และคาดการณ์แนวโน้ม (27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2560)

สรุปสถานการณ์ยาง (13 - 17 กุมภาพันธ์ 2560) และคาดการณ์แนวโน้ม (20 - 24 กุมภาพันธ์ 2560)

เดือนมกราคม 2560

สถานการณ์ยาง (30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560) และคาดการณ์แนวโน้ม (6 - 10 กุมภาพันธ์ 2560)

เดือนธันวาคม 2559

สรุปสถานการณ์ยาง (26 - 30 ธันวาคม 2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (2 - 6 มกราคม 2560)

เดือนพฤศจิกายน 2559

 สรุปสถานการณ์ยาง (28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (5 - 9 ธันวาคม 2559)

สรุปสถานการณ์ยาง (7 - 11 พฤศจิกายน 2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (14 - 18 พฤศจิกายน 2559)

เดือนตุลาคม 2559

สรุปสถานการณ์ยาง (31 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (7 - 11 พฤศจิกายน 2559)

สรุปสถานการณ์ยาง (24 - 28 ตุลาคม 2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (31 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2559)

สรุปสถานการณ์ยาง (17 - 21 ตุลาคม 2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (24 - 28 ตุลาคม 2559)

สรุปสถานการณ์ยาง (10 - 14 ตุลาคม 2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (17 - 21 ตุลาคม 2559)

สรุปสถานการณ์ยาง (3 - 7 ตุลาคม 2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (10 - 14 ตุลาคม 2559)

 

เดือนกันยายน 2559

สรุปสถานการณ์ยาง (26 - 30 กันยายน 2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (3 - 7 ตุลาคม 2559)

สรุปสถานการณ์ยาง (19 -23 กันยายน 2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (26 - 30 กันยายน 2559)

สรุปสถานการณ์ยาง (12 - 16 กันยายน 2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (19 - 23 กันยายน 2559)

สรุปสถานการณ์ยาง (5 - 9 กันยายน 2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (12 - 16 กันยายน 2559)

 

เดือนสิงหาคม 2559

สรุปสถานการณ์ยาง (29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (5 - 9 กันยายน 2559)

สรุปสถานการณ์ยาง (22 - 26 สิงหาคม 2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2559)

สรุปสถานการณ์ยาง (15 - 19 สิงหาคม 2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (22 - 26 สิงหาคม 2559)

สรุปสถานการณ์ยาง (8 - 12 สิงหาคม 2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (15 - 19 สิงหาคม 2559)

สรุปสถานการณ์ยาง (1 - 5 สิงหาคม 2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (8 - 12 สิงหาคม 2559)

 

เดือนกรกฎาคม 2559

สรุปสถานการณ์ยาง (25 - 29  กรกฎาคม  2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (1 - 5  สิงหาคม  2559)

สรุปสถานการณ์ยาง (18 - 22 กรกฎาคม 2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (25 - 29 กรกฎาคม 2559)

สรุปสถานการณ์ยาง (11 - 15  กรกฎาคม  2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (18 - 22  กรกฎาคม  2559)

สรุปสถานการณ์ยาง (4 - 8  กรกฎาคม  2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (11 - 15  กรกฎาคม  2559)

 

เดือนมิถุนายน 2559

สรุปสถานการณ์ยาง (27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (4 - 8 กรกฎาคม 2559)

สรุปสถานการณ์ยาง (20 - 24 มิถุนายน 2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559)

สรุปสถานการณ์ยาง (13 - 17 มิถุนายน 2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (20 - 24 มิถุนายน 2559)

ref="images/satakan/week2june.pdf" target="_blank">สรุปสถานการณ์ยาง (6 - 10 มิถุนายน 2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (13 - 17 มิถุนายน 2559)

 

เดือนพฤษภาคม 2559

สรุปสถานการณ์ยาง  (30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน  2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (6 - 10 มิถุนายน 2559)

สรุปสถานการณ์ยาง  (23 - 27  พฤษภาคม  2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2559)

สรุปสถานการณ์ยาง  (16 - 20  พฤษภาคม  2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (23 - 27 พฤษภาคม 2559)

สรุปสถานการณ์ยาง  (9 - 13  พฤษภาคม  2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (16 - 20 พฤษภาคม 2559)

สรุปสถานการณ์ยาง  (2 - 6  พฤษภาคม  2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (9 - 13 พฤษภาคม 2559)

 

เดือนเมษายน 2559

สรุปสถานการณ์ยาง  (25 - 29  เมษายน  2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (2 - 6 พฤษภาคม 2559)

สรุปสถานการณ์ยาง  (18 - 22  เมษายน  2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (25 - 29 เมษายน 2559)

สรุปสถานการณ์ยาง  (11 - 12  เมษายน  2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (18 - 22 เมษายน 2559)

สรุปสถานการณ์ยาง  (4 - 8  เมษายน  2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (11 - 12 เมษายน 2559)

 

เดือนมีนาคม 2559

สรุปสถานการณ์ยาง  (28 มีนาคม - 1  เมษายน  2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (4 - 8  เมษายน 2559)

สรุปสถานการณ์ยาง  (21 - 25  มีนาคม  2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (28 มีนาคม  -  1  เมษายน 2559)

สรุปสถานการณ์ยาง  (14 - 18  มีนาคม  2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (21 - 25 มีนาคม 2559)

สรุปสถานการณ์ยาง  (7 - 11  มีนาคม  2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (14 - 18 มีนาคม 2559)

สรุปสถานการณ์ยาง  (29 กุมภาพันธ์ - 4  มีนาคม  2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (7 - 11 มีนาคม 2559)

 

เดือนกุมภาพันธ์ 2559

สรุปสถานการณ์ยาง  (22 - 26  กุมภาพันธ์  2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (29 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม2559)

สรุปสถานการณ์ยาง  (15 - 19  กุมภาพันธ์  2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (22 - 26  กุมภาพันธ์ 2559)

สรุปสถานการณ์ยาง  (8 - 12  กุมภาพันธ์  2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (15 - 19  กุมภาพันธ์ 2559)

สรุปสถานการณ์ยาง  (1 - 5  กุมภาพันธ์  2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (8 - 12  กุมภาพันธ์ 2559)

 

เดือนมกราคม 2559

สรุปสถานการณ์ยาง  (25 - 29  มกราคม  2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (1 - 5  กุมภาพันธ์ 2559)

สรุปสถานการณ์ยาง  (18 - 22  มกราคม  2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (25 - 29  มกราคม 2559)

สรุปสถานการณ์ยาง  (11 - 15  มกราคม  2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (18 - 22  มกราคม 2559)

สรุปสถานการณ์ยาง  (4 - 8  มกราคม  2559) และคาดการณ์แนวโน้ม (11 - 15  มกราคม 2559)