ข่าวเด่น

ข่าวประชาสัมพันธ์

สอบราคาซื้อเครื่องชั่งขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ กิโลกรัม จำนวน ๔ ชุด
ตามที่การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนบน ได้รับข้อมูลจาก กยท.จ.ชุมพร และกยท. จ.สุราษฎร์ธานี ว่าต้นกล้าปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี1 คงเหลือจำนวน 1,395 ต้น และ 13,814 ต้น…
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องบดผสมแบบสองลูกกลิ้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (PCR) จำนวน 2 เครื่อง  
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อรถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง
รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบราคาซื้อรถบรรทุก  
รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ซื้อเครื่องมือเพิ่มสารพันธุกรรม (PCR)  
รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบราคาซื้อเครื่องบดผสมแบบสองลูกกลิ้ง  
รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน รถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูตรไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี