ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาซื้อหม้อนึ่งระบบความดัน (Auto clave) เอกสารเพิ่มเติม
ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดสมบัติการไหลแบบพลวัติ (Rubber process analyzer-PRA)พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เอกสารเพิ่มเติม เอกสารเพิ่มเติม1