@ 'พาณิชย์'มั่นใจเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัว 3.3-3.8% (19/05/2560)

"กระทรวงพาณิชย์" มั่นใจเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัว 3.3 - 3.8% ตาม "สศช." คาดการณ์ หลังส่งออกช่วยหนุน สั่งจับตานโยบายกีดกันการค้า-เฟดขึ้นดอกเบี้ย

น. ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า สนค.ได้จัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการค้าไตรมาสแรกที่ผ่านมา และแนวโน้มทั้งปี 60 นี้ โดยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกเติบโต 3.3% เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 4 ของปี 59 ที่โต 3% ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับหน่วยงานเศรษฐกิจอื่น ทั้งธนาคารแห่งประเทศไทย  (ธปท.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และมั่นใจว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทยทั้งปี จะขยายตัวได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 
สำหรับปัจจัยที่ผลักดันให้ เศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกขยายตัว มาจากการส่งออกไตรมาสแรกที่ขยายตัวสูงสุดในรอบ 17 ไตรมาส ทั้งสินค้า และตลาด ,รายได้จากภาคบริการเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว  บริการทางการเงิน ประกันภัย โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์และบริการข้อสนเทศ ขณะที่การลงทุนจากต่างประเทศก็ดีขึ้น โดยประเทศที่เข้ามาลงทุนสูงสุด ได้แก่ ญี่ปุ่น อาเซียน สหภาพยุโรป สหรัฐ และฮ่องกง อีกทั้งนักลงทุนไทยยังออกไปลงทุนต่างประเทศด้วย โดยเฉพาะในอาเซียน คือ สิงคโปร์ เมียนมา และเวียดนาม ในธุรกิจการผลิตสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม การทำเหมืองแร่ การบริการค้าปลีกและบริการทางการเงิน

"สนค.เห็นสอดคล้องกับ สศช. ที่ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะเติบโต 3.3-3.8% โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากภาคส่งออก ที่คาดว่าจะขยายตัว 3-4% ตามภาวะเศรษฐกิจโลก และประเทศคู่ค้า ที่เริ่มฟื้นตัว ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้น และอยู่ในเกณฑ์ดี เงินเฟ้อทั้งปีที่ 1.5-2.2% ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของเศรษฐกิจ แต่ทั้งนี้ ต้องจับตามปัจจัยเสี่ยง ทั้งเสถียรภาพของสหภาพยุโรป ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศ นโยบายกีดกันทางการค้า ธนาคารกลางสหรัฐขึ้นดอกเบี้ย ซึ่งจะกระทบต่อตลาดเงิน และตลาดทุนทั่วโลก"

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ (วันที่ 18 พฤษภาคม 2560)

Rate this item
(0 votes)