@การผลิตยางธรรมชาติของมาเลเซียลดลงร้อยละ 7.4 (19/05/2560)

กรุงกัวลา ลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย - สำนักข่าว Bernama รายงานว่า กรมสถิติของมาเลเซียเปิดเผยว่า การผลิตยางธรรมชาติของมาเลเซียในเดือนมีนาคม ลดลงร้อยละ 7.4 เป็น 79,966 ตัน เทียบกับเดือนก่อน ในแถลงการณ์เมื่อวันศุกร์ กรมสถิติกล่าวว่า เกษตรกรรายย่อยเป็นผู้ผลิตยางธรรมชาติรายสำคัญ กล่าวคือ กว่าร้อยละ 90 ส่วนราคาเฉลี่ยของน้ำยางข้นต่อเดือนและราคามาตรฐานยางแท่ง 20 ของมาเลเซีย อยู่ที่ 731.80 เซนต่อ กก. และ 863.07 เซนต่อ กก. หรือลดลงร้อยละ 8.3 และ 10.7 ตามลำดับ จากเดือนกุมภาพันธ์ สำหรับการส่งออกยางธรรมชาติในเดือนมีนาคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 เป็น 59,520 ตัน เทียบกับเดือนก่อน ตลาดส่งออกหลักห้าประเทศของยางธรรมชาติ คือ จีน (ร้อยละ 51.7) เยอรมนี (ร้อยละ 14.4) อิหร่าน (ร้อยละ 4.4) ฟินแลนด์ (ร้อยละ 3.9) และตุรกี (ร้อยละ 2.8) ในขณะเดียวกัน การบริโภคยางธรรมชาติภายในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เป็น 41,727 ตัน เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ ส่วนอุตสาหกรรมถุงมือยางเพิ่มขึ้นจาก 246,498 ตันในเดือนกุมภาพันธ์ เป็น 256,692 ตัน  

ที่มา: http://www.rubberworld.com/newsweek.asp?id=25553&date= (15/05/2560)

 

Rate this item
(0 votes)