@อินเดียส่งออกยางธรรมชาติอย่างก้าวกระโดด (21/04/60)

จากข้อมูลที่รวบรวมโดยคณะกรรมการยางของอินเดีย การส่งออกยางธรรมชาติของอินเดียเป็นไปอย่างก้าวกระโดด ในช่วงปีงบประมาณ 2016-17 ด้วยปริมาณ 20,030 ตัน ในขณะที่การส่งออกในช่วงปีงบประมาณ 2015-16 มีปริมาณเพียง 865 ตัน  

 ส่วนการส่งออกในช่วงปีงบประมาณ2012-13 มีปริมาณ 30,594 ตัน ทั้งนี้ ราคายางธรรมชาติที่ค่อนข้างต่ำในตลาดต่างประเทศ ทำให้การส่งออกมีแนวโน้มตกต่ำลงมาเรื่อยๆ  

ในช่วงปีงบประมาณ 2016-17 มีการส่งออกยางธรรมชาติหลายประเภท เช่น ยางแผ่นรมควัน (363 ตัน) ยางธรรมชาติมาตรฐานของอินเดีย หรือ ISNR (6,508 ตัน) น้ำยางข้น (13,023 ตัน) และอื่นๆ (136 ตัน) ไปยังประเทศต่างๆ ส่วนใหญ่ส่งออกไปเยอรมนี บราซิล สหรัฐฯ อิตาลี ตุรกี เบลเยี่ยม จีน อียิปต์ เนเธอร์แลนด์ มาเลเซีย ปากีสถาน สวีเดน เนปาล และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 


การที่คณะกรรมการยางได้ริเริ่มแบรนด์ยางธรรมชาติ ช่วยให้ผู้ส่งออกอินเดียมีส่วนแบ่งตลาด เนื่องจากการรับรองคุณภาพช่วยกระตุ้นความเชื่อมั่นของผู้ซื้อ กว่าร้อยละ 65 ของยางธรรมชาติที่ส่งออก อยู่ภายใต้แบรนด์ ?Indian Natural Rubber? ทั้งนี้ การสร้างแบรนด์ดังกล่าว เป็นกลยุทธ์ส่งเสริมการส่งออกของคณะกรรมการฯ ตั้งแต่ปี 2011 โดยมีเป้าหมายที่จะให้ยางของอินเดียที่มีคุณภาพ มีความแตกต่างในตลาดต่างประเทศ 


น้ำยางข้นมีสัดส่วนร้อยละ 65 ของการส่งออกยางธรรมชาติทั้งหมด ทั้งนี้ ความต้องการน้ำยางข้นภายในประเทศลดลง แต่การส่งออกทำให้ราคายางในประเทศมีความเสถียร


คณะกรรมการยางกำลังส่งเสริมการส่งออก ภายใต้กลยุทธ์การแทรกแซงตลาด เพื่อปรับความไม่สมดุลในตลาดภายในประเทศ ที่เกิดจากการนำเข้ายางอย่างไม่มีหลักการ ทั้งนี้ การส่งออกในช่วงการผลิตที่สูงสุด ระหว่างเดือนธันวาคม 2016 ? เดือนมีนาคม 2017 ช่วยให้ตลาดภายในประเทศคงความสมดุลของตลาด

 

ที่มา  rakayang.com 19/04/60

Rate this item
(0 votes)