@ผลผลิตยางธรรมชาติของมาเลเซียเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.5 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2017(21/04/60)

เมือง Petaling Jaya: จากข้อมูลของกรมสถิติ การผลิตยางธรรมชาติของมาเลเซียในเดือนกุมภาพันธ์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.5 เป็น 86,403 ตัน เมื่อเทียบกับเดือนก่อน
ผู้ที่มีส่วนสำคัญในการผลิตยางธรรมชาติ คือ ชาวสวนยางรายย่อย คิดเป็นกว่าร้อยละ 90
ราคาน้ำยางข้นเฉลี่ยต่อเดือนและราคามาตรฐานยางแท่งของมาเลเซีย เกรด 20 มีราคา 798.33 เซนต่อ กก. และ 966.94 เซนต่อ กก. เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.3 และร้อยละ 1 ตามลำดับ จากเดือนมกราคม 2017
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2017 การส่งออกยางธรรมชาติของมาเลเซียเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เป็น 57,959 ตัน เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2017 ตลาดส่งออกหลักยางธรรมชาติ คือ จีน เยอรมนี อิหร่าน สหรัฐฯ และฟินแลนด์
ในช่วงเวลาเดียวกัน การบริโภคยางธรรมชาติภายในประเทศลดลงร้อยละ 7.9 เป็น 36,528 ตัน อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมถุงมือยางยังคงบริโภคยางธรรมชาติหลักภายในประเทศ คิดเป็นกว่าร้อยละ 70
นอกจากนี้ เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2017 ระดับสต็อกของยางธรรมชาติสูงขึ้นร้อยละ 11.3 เป็น 246,599 ตัน
ที่มา: https://globalrubbermarkets.com/48937/malaysia-natural-rubber-output-29-5-february-2017.html วันที่ 13 เมษายน 2017

 

 

ที่มา rakayang.com 21/04/60

Rate this item
(0 votes)