@ลุ้น‘เจริญ สิริวัฒนภักดี ’ดันธุรกิจเข้าตลาด(21/04/60)

ตลท.เผยหากกลุ่ม “เจริญ สิริวัฒนภักดี” ถอน 3 กองทุนอสังหาฯ ออกจากตลาดไม่กระทบเป้าหมายเพิ่มไอพีโอปีนี้ มองดึงออกไปจัดโครงสร้างธุรกิจ อนาคตอาจเข้าระดมทุนในตลาดหุ้น

นายสันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า หากในอนาคตกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 3 กองทุน ในกลุ่มของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี จะเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการเพิ่มมูลค่าตามราคาตลาด (มาร์เก็ตแคป) ของหุ้นที่เสนอขายครั้งแรก (ไอพีโอ) ของตลาดในปี 2560 ยังมั่นใจว่าจะทำได้ตามเป้า 2.80 แสนล้านบาท

“การเพิกถอนกองทุนออกจากตลาดเป็นคนละส่วนกับการหาหุ้นใหม่เข้ามาจดทะเบียน ถึงแม้เราไม่อยากให้มีการเพิกถอนหุ้นออกก็ตาม เพราะในที่สุดกระทบมาร์เก็ตแคปรวมทั้งตลาด แต่ในฝั่งของการหาสินค้าใหม่เข้ามาจดทะเบียนยังคงเป็นตามแผน ซึ่ง 4 เดือนแรกมีหุ้นใหม่เข้ามา 9 บริษัท มาร์เก็ตแคป 9.39 หมื่นล้านบาท”นายสันติ กล่าว

ทั้งนี้ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทั้ง 3 กองทุน ในกลุ่มของนายเจริญ สิริวัฒนภักดีเตรียมขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขายทรัพย์สินให้กลุ่มผู้เสนอซื้อและเพิกถอนกองทุนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2560 ทั้ง 3 กองทุนมีมาร์เก็ตแคปรวม 8.73 หมื่นล้านบาท โดยกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยคอมเมอร์เชียล อินเวสเม้นต์ (TCIF) และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยโฮเทล อินเวสเม้นต์ (THIF) มาร์เก็ตแคปเท่ากันอยู่ที่ 3.12 หมื่นล้านบาท ส่วนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยรีเทล อินเวสเม้นต์ (TRIF) มาร์เก็ตแคป 2.49 หมื่นล้านบาท

นายสันติ กล่าวว่า การเพิกถอนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มนายเจริญอาจต้องการจัดกลุ่มทรัพย์สินใหม่ ปัจจุบันทรัพย์สินของ 3 กองทุนมีทั้งโรงแรม รีเทลและออฟฟิศให้เช่าซึ่งในอนาคตหากมีการจัดกลุ่มและเพิ่มคุณภาพสินทรัพย์เสร็จอาจนำบริษัทกลับเข้ามาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯก็ได้ ซึ่งกลุ่มนายเจริญใช้ช่องทางระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯอยู่แล้วและปัจจุบันมีบริษัทในกลุ่มจดทะเบียนในตลาดหลายบริษัท

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,254 วันที่ 20 - 22 เมษายน พ.ศ. 2560

Rate this item
(0 votes)