ข่าวเด่น

วิเคราะห์สถานการณ์ยาง

ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 80.09 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 83.71 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 3.10 บาท/กก. และ 2.50…
ราคายางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลาปรับตัวสูงขึ้นกิโลกรัมละ 1.22 บาท และ 1.32 บาท แตะระดับ 76.99 บาท/กก. และ 81.21 บาท/กก.…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 75.77 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.78 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 79.89 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 1.22…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 74.99 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 1.32 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 78.67 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น .79…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 73.07 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 1.22 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 76.49 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.30…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 71.85 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.03 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 76.19 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.96…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลาปรับตัวสูงขึ้นทั้งยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันกิโลกรัมละ 0.21 บาท และ 0.40 บาท แตะระดับ 71.82 บาท/กก. และ 75.23 บาท/กก.…
ราคายางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา แตะระดับ 71.61 บาท/กก. และ 74.83 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.90 บาท/กก. และ 2.08…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 70.71 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 72.75 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 1.09 บาท/กก. และ 1.14…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 71.80 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 73.89 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 2.07 บาท/กก. และ 2.36…
ราคายางตลาดกลางยางพาราสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 73.87 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.04 บาท/กก. ส่วนยางแผ่นรมควันแตะระดับ 76.25 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.14…