วิเคราะห์สถานการณ์ยาง

ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 91.55 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 93.93 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 1.97 บาท/กก. และ 3.96…
ราคายางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลาปรับตัวสูงขึ้นกิโลกรัมละ 3.47 บาท และ 2.23 บาท แตะระดับ 93.52 บาท/กก. และ 97.89 บาท/กก.…
สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลาปิดทำการ 1 วันเนื่องจากปิดชดเชยวันตรุษจีน
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 90.05 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.47 บาท/กก. ยางแผ่นรมควันแตะระดับ 95.66 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.87…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 87.31 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น  2.93  บาท/กก. ยางแผ่นรมควันแตะระดับ  91.79 บาท/กก.  ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.90…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 84.38 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.85 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 88.89 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 2.40…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 83.53 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 86.49 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.81 บาท/กก. และ 0.18…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 82.72 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.88 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 86.31 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.66…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 83.60 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.58 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 86.97 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 1.91…
ราคายางตลาดกลางยางพาราสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 84.18 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.30 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 88.88 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.33…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 83.88 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.43 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 88.55 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.33…