ข่าวเด่น

วิเคราะห์สถานการณ์ยาง

ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบ 70.55 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.26 บาท/กก. ยางแผ่นรมควัน 75.03 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.39…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 70.81 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 1.93 บาท/กก. ยางแผ่นรมควันแตะระดับ 74.64 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 1.85…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันอยู่ที่ 68.88 บาท/กก. และ 72.79 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.89 บาท/กก. และ 0.30…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 69.77 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.38 บาท/กก. ยางแผ่นรมควันแตะระดับ 73.09 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.80…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบ 69.39 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.49 บาท/กก. ยางแผ่นรมควัน 72.29 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.82…
ราคายางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควัน ณ ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา วันนี้กิโลกรัมละ 68.90 บาท และ 71.47 บาท ปรับตัวลดลงจากเมื่อวานนี้กิโลกรัมละ 0.47 บาท…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 69.37 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 1.84 บาท/กก. ยางแผ่นรมควันแตะระดับ 71.51 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 1.69…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบ 67.53 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.24 บาท/กก. ยางแผ่นรมควัน 69.82 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 1.24…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบ 67.77 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 2.22 บาท/กก. ยางแผ่นรมควัน 68.58 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 3.61…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 69.99 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.40 บาท/กก. ยางแผ่นรมควันแตะระดับ 72.19 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.20…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 70.39 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.94 บาท/กก. ยางแผ่นรมควันแตะระดับ 72.39 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 1.20…