ข่าวเด่น

วิเคราะห์สถานการณ์ยาง

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ราคายางในปัจจุบันถีบตัวสูงขึ้นกว่าแต่ก่อน ทั้งยางแผ่นดิบ และแผ่นยางรมควัน เป็นผลจากโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง และโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ จากภาวะที่ราคายางตกต่ำอย่างต่อเนื่อง สร้างความเดือดร้อนให้เกษตรกรชาวสวนยาง รัฐบาลจึงได้มอบหมายให้…
ฤกษ์ดี ดร.ธีธัช สุขสะอาด เข้านั่งเก้าอี้ผู้ว่าการ กยท. คนแรกอย่างเป็นทางการ เผยพร้อมทำงานขับเคลื่อน กยท. ให้ถึงเป้าหมายตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความสุขแก่พี่น้องชาวสวนยาง วันนี้ (23…
กระทรวงเกษตรฯ เผยโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง และโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ช่วยเหลือชาวสวนยาง และกระตุ้นกลไกตลาดราคายางให้สูงขึ้น พร้อมเปิดโครงการสนับสนุนสินเชื่อให้ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง สมัครผ่าน กยท. ตั้งแต่วันนี้ – 12 กันยายน…
สภาผู้แทนประชาชนนครเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Municipal People’s Congress) รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2558 และแถลงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 ปี ฉบับที่ 13…
สถานการณ์ยางรายวัน วันอังคร์ ที่ 22 มีนาคม 2559 ราคา ยางตลาดกลางยางพาราสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 47.70 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ…
สถานการณ์ยางรายวัน วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558 ราคายางตลาดกลางยางพาราสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 38.44 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 40.80…
สถานการณ์ยางรายวัน วันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2558 ราคายางตลาดกลางยางพาราสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 37.90 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.31…
สถานการณ์ยางรายวัน วันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ราคายางตลาดกลางยางพาราสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 37.59 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 40.44…
สถานการณ์ยางรายวัน วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ราคายางตลาดกลางยางพาราสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 38.08 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 40.69…
สถานการณ์ยางรายวัน วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ราคายางตลาดกลางยางพาราสงขลาปรับตัวสูงขึ้นทั้งยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันกิโลกรัม ละ 0.71 บาท และ 0.70…
สถานการณ์ยางรายวัน วันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ราคายางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันตลาดกลางยางพาราสงขลาปรับตัวสูงขึ้น 0.40 บาท/กก. และ 0.24 บาท/กก.…