ข่าวเด่น

วิเคราะห์สถานการณ์ยาง

ราคายางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันตลาดกลางยางพาราสงขลาปรับตัวลดลงกิโลกรัมละ 0.78 บาท และ 2.00 บาท แตะระดับ 55.45 บาท/กก. และ 56.59 บาท/กก. …
ราคายางตลาดกลางยางพาราสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 56.23 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 58.59 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 2.06 บาท/กก. และ 1.58…
ราคายางตลาดกลางยางพาราสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 58.29 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.01 บาท/กก. ส่วนยางแผ่นรมควันแตะระดับ 60.17 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 1.53…
ราคายางตลาดกลางยางพาราสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 58.28 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.45 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 61.70 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.20…
ราคายางตลาดกลางยางพาราสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 58.73 บาท/กก. ไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนยางแผ่นรมควันแตะระดับ 61.90 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.56 บาท/กก. ในทิศทางเดียวกับตลาดล่วงหน้าโตเกียว…
ราคายางตลาดกลางยางพาราสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 58.73 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.06 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 62.46 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.20…
ราคายางมีแนวโน้มทรงตัวหรือเปลี่ยนแปลงในช่วงแคบ ๆ มีทิศทางเดียวกับตลาดล่วงหน้าโตเกียว โดยมีปัจจัยบวกจากเงินเยนและเงินบาทอ่อนค่า ปริมาณผลผลิตยางที่มีน้อยและความต้องการซื้อเพื่อส่งมอบของผู้ประกอบการในประเทศยังเป็นปัจจัยสนับสนุนราคายางได้ในระดับหนึ่ง ส่วนปัจจัยลบมาจากราคาน้ำมันปรับตัวลดลง อีกทั้งรายงานเศรษฐกิจจีนไตรมาสแรกปีนี้ขยายตัวต่ำที่สุดในรอบ 7 ปี
ราคายางตลาดกลางยางพาราสงขลาปรับตัวลดลงทั้งยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันกิโลกรัมละ 1.52 บาท และ 1.30 บาท แตะระดับ 58.67 บาท/กก. และ 62.26 บาท/กก. …
ราคายางตลาดกลางยางพาราสงขลา ยางแผ่นดิบไม่เปลี่ยนแปลงแตะระดับ 60.19 บาท/กก. ส่วนยางแผ่นรมควันแตะระดับ 63.56 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.50 บาท/กก. โดยมีแรงหนุนมาจากปัจจัยเดิม ๆ…
ราคายางตลาดกลางยางพาราสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 60.19 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.30 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 63.06 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.44…
ราคายางตลาดกลางยางพาราสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 59.89 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.70 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 62.62 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 2.17…