ข่าวเด่น

วิเคราะห์สถานการณ์ยาง

ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 71.18 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.10 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 72.77 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 2.34…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 71.28 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.19 บาท/กก. ส่วนยางแผ่นรมควันแตะระดับ 75.11 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.38…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลาปรับตัวสูงขึ้นทั้งยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันกิโลกรัมละ 0.71 บาท และ 1.24 บาท แตะระดับ 71.09 บาท/กก. และ 75.49 บาท/กก.…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 74.25 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.21 บาท/กก. และ 0.76 บาท/กก.…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 70.17 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.14 บาท/กก.  ในทิศทางเดียวกับตลาดโตเกียวและราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง ประกอบกับการเทขายเพื่อเก็งกำไรของนักลงทุนในช่วงเปลี่ยนเดือนส่งมอบ  นอกจากนี้ราคายางยังเป็นปัจจัยลบมาจากนักลงทุนมองว่ามาตรการปฏิรูปภาษีของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ส่งรายละเอียดที่ชัดเจนเพียงพอและอาจส่งผลให้สหรัฐฯ ขาดดุลงบประมาณมากน้อยเพียงใด …
ราคายางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลาปรับตัวสูงขึ้นกิโลกรัมละ 0.24 บาท/กก. และ 0.45 บาท/กก. แตะระดับ 70.31 บาท/กก. และ 73.33 บาท/กก.…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 70.07 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.80 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 72.88 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.36…
ราคายางยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลาแตะระดับ 69.27 บาท/กก. และ 72.52 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.65 บาท/กก. และ 0.30 บาท/กก.…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 68.62 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 1.50 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 72.22 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 1.73…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 67.12 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.39 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 70.49 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.21…
ราคายางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลาปรับตัวลดลงกิโลกรัมละ 0.88 บาท และ 1.29 บาท แตะระดับ 67.51 บาท/กก. และ 70.70 บาท/กก.…