ข่าวเด่น

วิเคราะห์สถานการณ์ยาง

ราคายางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันตลาดกลางยางพาราสงขลาแตะระดับ 54.01 บาท/กก. และ 56.58 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.75 บาท/กก. และ 1.00 บาท/กก.…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดินแตะระดับ 54.76 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.01 บาท/กก. ส่วนยางแผ่นรมควันแตะระดับ 57.58 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.11…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 54.75 บาท/กก. ปรับตัวตัวสูงขึ้น 0.15 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 57.69 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น  0.36…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 54.60 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.28 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 57.33 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.32…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 54.32 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.42 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 57.01 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.19…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 53.90 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.40 บาท/กก. ตามตลาดล่วงหน้าโตเกียวและราคาน้ำมัน ประกอบกับได้รับปัจจัยกดดันจากเงินบาทแข็งค่า การปรับตัวลดลงของผลกำไรรัฐวิสาหกิจจีนในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปีนี้…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 54.30 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 56.72 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.80 บาท/กก. และ 0.92…
        ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 53.50 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.10 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ…
           ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 53.60 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 55.85 บาท/กก.…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 53.82 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.06 บาท/กก. ส่วนยางแผ่นรมควันแตะระดับ 55.95 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.23…
            ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 53.76 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.15…