ข่าวเด่น

วิเคราะห์สถานการณ์ยาง

ราคายางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา แตะระดับ 71.61 บาท/กก. และ 74.83 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.90 บาท/กก. และ 2.08…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 70.71 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 72.75 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 1.09 บาท/กก. และ 1.14…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 71.80 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 73.89 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 2.07 บาท/กก. และ 2.36…
ราคายางตลาดกลางยางพาราสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 73.87 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.04 บาท/กก. ส่วนยางแผ่นรมควันแตะระดับ 76.25 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.14…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 73.91 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.26 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 76.11 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.15…
ราคายางตลาดกลางยางพาราสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 74.17 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 76.26 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.05 บาท/กก.เท่ากันตามตลาดโตเกียวและราคาน้ำมัน ประกอบกับได้รับปัจจัยบวกจากเงินเยนและเงินบาทอ่อนค่า โดยเฉพาะเงินบาทอ่อนค่าสุดในรอบ…
ราคายางตลาดกลางยางพาราสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 74.12 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 1.47 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 76.21 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 2.28…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 75.59 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 1.66 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 78.49 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 1.80…
ราคายางตลาดกลางยางพาราสงขลาปรับตัวสูงขึ้นทั้งยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันกิโลกรัมละ 1.30 บาท และ 0.89 บาท แตะระดับ 77.25 บาท/กก. และ 80.29 บาท/กก.…
ราคายางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา แตะระดับ 75.95 บาท/กก. และ 79.40 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 1.96 บาท/กก. และ 1.81…
ราคายางตลาดกลางยาพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 73.99 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 3.08 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 77.59 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 1.70…