วิเคราะห์สถานการณ์ยาง

ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 63.53 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 66.71 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.32 บาท/กก. และ 0.04…
ราคายางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันตลาดกลางยางพาราสงขลาปรับตัวสูงขึ้นกิโลกรัมละ 2.03 บาท และ 2.28 บาท แตะระดับ 63.21 บาท/กก. และ 66.67 บาท/กก.…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 61.18 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 1.19 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 64.39 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 1.78…
ราคายางตลาดกลางยางพาราสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 59.99 บาท/กก. ไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนยางแผ่นรมควันแตะระดับ 62.61 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.02 บาท/กก.  โดยมีปัจจัยหนุนจากอุปทานยางที่ยังคงออกสู่ตลาดน้อย…
ราคายางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา แตะระดับ 59.99 บาท/กก. และ 62.59 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.49 บาท/กก. และ 0.79…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 59.50 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 61.80 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 1.35 บาท/กก. และ 0.90…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 58.15 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 1.04 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 60.90 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 1.02…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 57.11 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.51 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 59.88 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.81…
ราคายางตลาดกลางยางพาราสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 57.62 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 60.69 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 1.33 บาท/กก. และ 1.85…
ราคายางตลาดกลางยางพาราสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 56.29 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 58.84 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.12 บาท/กก. และ 0.25…
ราคายางตลาดกลางยางพาราสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 56.17 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.46 บาท/กก. ส่วนยางแผ่นรมควัน 58.59 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.09…