ข่าวเด่น

วิเคราะห์สถานการณ์ยาง

ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 82.72 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.88 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 86.31 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.66…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 83.60 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.58 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 86.97 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 1.91…
ราคายางตลาดกลางยางพาราสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 84.18 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.30 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 88.88 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.33…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 83.88 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.43 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 88.55 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.33…
ราคายางตลาดกลางยางพาราสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 84.31 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 88.88 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.22 บาท/กก. และ 0.67…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบ แตะระดับ 84.09 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 2.18 บาท/กก. ยางแผ่นรมควัน แตะระดับ 88.21 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 81.91 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.34 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 85.99 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.65…
ราคายางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลาปรับตัวสูงขึ้นกิโลกรัมละ 1.48 บาท และ 1.63 บาท แตะระดับ 81.57 บาท/กก. และ 85.34 บาท/กก.…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 80.09 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 83.71 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 3.10 บาท/กก. และ 2.50…
ราคายางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลาปรับตัวสูงขึ้นกิโลกรัมละ 1.22 บาท และ 1.32 บาท แตะระดับ 76.99 บาท/กก. และ 81.21 บาท/กก.…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 75.77 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.78 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 79.89 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 1.22…