ข่าวเด่น

วิเคราะห์สถานการณ์ยาง

ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 91.60 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 2.20 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 95.59 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 3.50…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 89.40 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.15 บาท/กก. ยางแผ่นรมควันแตะระดับ 92.09 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.70…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 89.25 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.97 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 91.39 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.84…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 90.22 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 2.64 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 92.23 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 4.43…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลาปรับตัวลดลงทั้งยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันกิโลกรัมละ 0.94 บาท และ 2.23 บาท แตะระดับ 87.58 บาท/กก. และ 87.80 บาท/กก.…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 88.52 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.36 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 90.12 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.17…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 88.88 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 1.37 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 90.29 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 2.30…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 90.25 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 1.30 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 92.59 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 1.34…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 91.55 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 93.93 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 1.97 บาท/กก. และ 3.96…
ราคายางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลาปรับตัวสูงขึ้นกิโลกรัมละ 3.47 บาท และ 2.23 บาท แตะระดับ 93.52 บาท/กก. และ 97.89 บาท/กก.…
สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลาปิดทำการ 1 วันเนื่องจากปิดชดเชยวันตรุษจีน