วิเคราะห์สถานการณ์ยาง

ราคายางตลาดกลางยางพาราสงขลาปรับตัวสูงขึ้นทั้งยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันกิโลกรัมละ 1.30 บาท และ 0.89 บาท แตะระดับ 77.25 บาท/กก. และ 80.29 บาท/กก.…
ราคายางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา แตะระดับ 75.95 บาท/กก. และ 79.40 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 1.96 บาท/กก. และ 1.81…
ราคายางตลาดกลางยาพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 73.99 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 3.08 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 77.59 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 1.70…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 70.91 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 75.89 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 3.72 บาท/กก. และ 4.34…
ราคายางตลาดกลางยางพาราสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 67.19 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.70 บาท/กก. ส่วนยางแผ่นรมควันแตะระดับ 71.55 บาท/กก. ไม่เปลี่ยนแปลง โดยมีปัจจัยลบจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนจากภาวะการผลิตส่วนเกิน…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 67.89 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 71.55 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 1.15 บาท/กก. และ 0.97…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 66.74 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 70.58 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.63 บาท/กก. และ 1.49…
ราคายางตลาดกลางยางพาราสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 66.11 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 69.09 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 1.55 บาท/กก. และ 2.59…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลาปรับตัวลดลงทั้งยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันกิโลกรัม 0.33 บาท และ 0.27 บาท แตะระดับ 64.56 บาท/กก. และ 66.50 บาท/กก.…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 64.89 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.10 บาท/กก. ยางแผ่นรมควันแตะระดับ 66.77 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น  0.38…
ราคายางตลาดกลางยางพาราสงขลา ยางแผ่นดิบ 64.79 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 1.50 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 66.39 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 2.31…