สถานกาณ์ยางวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560

ราคายางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลาแตะระดับ 70.27 บาท/กก. และ 73.51 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.42 บาท/กก. และ 0.72 บาท/กก. ในทิศทางเดียวกับตลาดล่วงหน้าโตเกียวโดยมีปัจจัยหนุนจากปริมาณผลิตที่ออกสู่ตลาดน้อยเพราะพื้นที่ปลูกยางของไทยได้รับผลกระทบจากภาวะฝนตกหนัก ขณะที่ผู้ประกอบการหรือโรงงานต้องการซื้อยางใหม่เพื่อไปเฉลี่ยกับยางเก่าที่ซื้อไว้ก่อนหน้านี้ อีกทั้งสต็อกยางญี่ปุ่นลดลงแตะระดับต่ำสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีจำนวน 1,247 ตันจากระดับ 1,256 ตัน ณ วันที่ 20 เมษายน 2560 ซึ่งอาจจะทำให้ความต้องการซื้อมากขึ้น

Rate this item
(0 votes)