สถานการณ์ยางวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560

ราคายางตลาดกลางยางพาราสงขลาปรับตัวสูงขึ้นทั้งยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันกิโลกรัมละ 0.56 บาท และ 0.57 บาท แตะระดับ 69.23 บขาท/กก. และ 71.72 บาท/กก. ในทิศทางเดียวกับตลาดล่วงหน้าโตเกียว โดยมีปัจจัยบวกมาจากปริมาณผลผลิตที่ยังคงออกสู่ตลาดน้อยจากสภาพอากาศที่แปรปรวนฝนตกในหลายพื้นที่กรีดยาง และได้รับแรงหนุนจากนักลงทุนเข้าซื้อหลังจากธนาคารกลางจีนอัดฉีดเงินเข้าสู่ตลาดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามจากการแข็งค่าของเงินเยนและเงินบาท รวมทั้งอัตราเงินเฟ้อสหรัฐเดือนเมษายนที่ต่ำกว่าคาดการณ์ยังเป็นปัจจัยกดดันให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นในกรอบจำกัด

Rate this item
(0 votes)