สถานการณ์ยางวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560

ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 74.25 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.21 บาท/กก. และ 0.76 บาท/กก. ในทิศทางเดียวกับตลาดล่วงหน้าโตเกียว โดยมีแรงหนุนจากเงินเยนและเงินบาทเคลื่อนไหวในทิศทางที่อ่อนค่าลงประกอบกับอุปทานยางที่ยังคงออกสู่ตลาดน้อยขณะที่ผู้ประกอบการในประเทศเช่าซื้อหรือส่งมอบ อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องและข้อมูลที่อ่อนแอของสหรัฐยังเป็นปัจจัยกดดันให้ราคายังคงเคลื่อนไหวอยู่ในขอบจำกัด

Rate this item
(1 Vote)