ข่าวเด่น

วิเคราะห์สถานการณ์ยาง

ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 69.88 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 70.98 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.21 บาท/กก. และ  0.71…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 70.09 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.54 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 71.69 บาท/กก. ปรับตัวลดง 1.46…
ราคายางสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 70.63 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 1.04 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 73.15 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.55 บาท/กก.…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 71.67 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.28 บาท/กก. ในทิศทางเดียวกับตลาดล่วงหน้าโตเกียว จากการอ่อนค่าของเงินเยน และมีปัจจัยสำคัญที่เอื้อต่อราคายางคือ ภาวะฝนตกหนัก ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 71.39 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.50 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 74.10 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 1.13…
ราคายางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลาปรับตัวสูงขึ้น 0.76 บาท/กก. และ 0.40 บาท/กก. แตะระดับ 70.89 บาท/กก. และ 72.97 บาท/กก.…
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 70.13 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.72 บาท/กก. ส่วนยางแผ่นรมควันแตะระดับ 72.57 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.23…
ราคายางตลาดกลางยางพาราคาจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 69.41 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.86 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 72.80 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.71…
ราคายางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลาแตะระดับ 70.27 บาท/กก. และ 73.51 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.42 บาท/กก. และ 0.72 บาท/กก.…
ราคายางตลาดกลางยางพาราคาจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 69.85 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 72.79 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.62 บาท/กก. และ 1.07…
ราคายางตลาดกลางยางพาราสงขลาปรับตัวสูงขึ้นทั้งยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันกิโลกรัมละ 0.56 บาท และ 0.57 บาท แตะระดับ 69.23 บขาท/กก. และ 71.72 บาท/กก.…