หมวดเอกสารวิจัย เอกสารวิชาการ เอกสารเผยแพร่ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สถานการณ์ตลาดและราคายางธรรมชาติ ฉบับที่ 334 เดือนกันยายน2559
สถานการณ์ตลาดและราคายางธรรมชาติ ฉบับที่ 334 เดือนสิงหาคม 2559
สถานการณ์ตลาดและราคายางธรรมชาติ ฉบับที่ 333 เดือนกรกฎาคม 2559
สถานการณ์ตลาดและราคายางธรรมชาติเดือนมิถุนายน 2559
สถานการณ์ตลาดและราคายางธรรมชาติเดือนพฤษภาคม 2559
สถานการณ์ตลาดและราคายางธรรมชาติเดือนเมษายน 2559  
สถานการณ์ตลาดและราคายางธรรมชาติเดือนมีนาคม 2559<iframe src="http://www.rubberthai.com/counter/status03.php" frameborder="0" height="30" scrolling="no" width="30"></iframe>
ราคายางโดยภาพรวมยังคงผันผวนแต่มีทิศทางที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากช่วงฤดูยางผลัดใบ อุปทานยางเข้าสู่ตลาดลดลงประกอบกับได้รับปัจจัยบวกจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ยังแข็งแกร็ง โดยราคาประกาศยางแผ่นรมควันชั้น 3 F.O.B. กรุงเทพฯ (ล่วงหน้า 1 เดือน) และยางแท่งชั้น 20…
กยท. เดินหน้าจัดอบรมหลักสูตร "การผลิตผลิตภัณฑ์หมอนยางพาราจากน้ำยาง" หนุนแปรรูปใช้ยางภายในประเทศตามนโยบายรัฐ สร้างผลิตภัณฑ์ เสริมรายได้ช่วงราคายางตกต่ำ นายเชาว์ ทรงอาวุธ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากสถานการณ์ราคายางตกต่ำเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกและราคาน้ำมันปรับลดลง ทางรัฐบาลได้ผลักดันมาตรการช่วยเหลือชาวสวนยางพาราอย่างต่อเนื่อง…
ฝุ่นตลบควบรวม AFET-TFEX ทุบยอดซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตร 4 เดือนหดเหลือวันละ 100 สัญญา หลังประกาศหยุดซื้อขายสินค้าเกษตร 3 รายการ ข้าว-มันสำปะหลัง-สับปะรด รอลุ้นกฎหมายใหม่ผ่าน…
จากข้อมูลของกรมสถิติของมาเลเซีย พบว่า ปริมาณการผลิตยางธรรมชาติของมาเลเซียในเดือนเมษายนที่ผ่านมาลดลงจากเดือนก่อนหน้าถึงร้อยละ 40.8 อยู่ที่ 35,850 ตัน เมื่อเทียบกับเดือนเมษายนปีก่อนหน้าลดลงร้อยละ 1.4 สัดส่วนปริมาณการผลิตของภาคการผลิตจากสวนขนาดเล็กอยู่ที่ร้อยละ 92.6 ที่เหลือมาจากภาคการผลิตของสวนยางขนาดใหญ่…