ข่าวเด่น

ปริมาณการผลิตยางธรรมชาติของมาเลเซียในเดือนเมษายนลดลงร้อยละ 40 Featured

จากข้อมูลของกรมสถิติของมาเลเซีย พบว่า ปริมาณการผลิตยางธรรมชาติของมาเลเซียในเดือนเมษายนที่ผ่านมาลดลงจากเดือนก่อนหน้าถึงร้อยละ 40.8 อยู่ที่ 35,850 ตัน เมื่อเทียบกับเดือนเมษายนปีก่อนหน้าลดลงร้อยละ 1.4 สัดส่วนปริมาณการผลิตของภาคการผลิตจากสวนขนาดเล็กอยู่ที่ร้อยละ 92.6 ที่เหลือมาจากภาคการผลิตของสวนยางขนาดใหญ่


 

ปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติในเดือนเมษายนลดลงจากเดือนก่อน 12,108 ตัน หรือลดลงร้อยละ 19.8 และลดลงจากปีก่อน 15,465 ตัน ยาง SMR มีสัดส่วนการส่งออกถึงร้อยละ 91.3 ตลาดส่งออกหลักคือ จีน (ร้อยละ 34.6) รองลงมาคือ เยอรมนี (ร้อยละ 16.1) สหรัฐฯ (ร้อยละ 8.1) บราซิล (ร้อยละ 4.0) เกาหลีใต้ (ร้อยละ 3.7) อิหร่าน (ร้อยละ 3.5) ฟินแลนด์ (ร้อยละ 3.1) โปรตุเกส (ร้อยละ 2.6) และตุรกี (ร้อยละ 2.2) ในขณะเดียวกัน ปริมาณการนำเข้าในเดือนเมษายนลดลงจากเดือนก่อน 8,538 ตัน หรือลดลงร้อยละ 10.9 แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายนปีก่อน 8,814 ตัน โดยแหล่งนำเข้าหลักคือ ไทย (ร้อยละ 46.1) รองลงมาคือ เวียดนาม (ร้อยละ 16.7)
 
การใช้ยางธรรมชาติในประเทศในเดือนเมษายนเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 1,579 ตัน อยู่ที่ 39,909 ตัน และเพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายนปีก่อนร้อยละ 7.4 ปริมาณสต็อกยางสิ้นเดือนเมษายนอยู่ที่  176,348 ตัน ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 14.8 แต่สูงกว่าเดือนเมษายนปีก่อนร้อยละ 19.1 สำหรับราคาน้ำยางข้นเดือนเมษายนลดลงจากเดือนก่อน 8.87 เซ็น หรือลดลงร้อยละ 2.1 ราคาอยู่ที่ 411.31เซ็นต่อกิโลกรัม และลดลงจากเดือนเมษายนปีก่อนร้อยละ 13.3
 
เงินเดือนและค่าจ้างที่จ่ายคนงานในภาคการผลิตของสวนยางขนาดใหญ่อยู่ที่ 12.7 ล้านริงกิต ผลิตภาพการผลิตในเดือนเมษายนลดลงร้อยละ 27.3 อยู่ที่ 68.9 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ แต่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8.4 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.9
Rate this item
(0 votes)
Super User

ผู้ดูแลระบบ