ประกาศราคากลางตลาดกลางยางพารา

ยางแผ่นดิบคุณภาพดี (ความชื้นไม่เกิน 3%) 50.33 บาท/กก. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (ไม่อัดก้อน) 53.49 บาท/กก.

ยางแผ่นดิบคุณภาพดี (ความชื้นไม่เกิน 3%) 50.58 บาท/กก. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (ไม่อัดก้อน) 53.22 บาท/กก.


ข่าวยางพารา


English News


เอกสารวิชาการ เอกสารเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์