วิเคราะห์สถานการณ์ยาง

ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 69.88 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 70.98 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.21 บาท/กก. และ 0.71 บาท/กก. โดยมีปัจจัยกดดันจากการแข็งค่าของเงินเยนและเงินบาท ประกอบกับนักลงทุนระมัดระวังในการซื้อขายหลังจากเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธเช้านี้ตกลงในเขตเศรษฐกิจพิเศษญี่ปุ่น อย่างไรก็ตามหลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกทำให้ปริมาณยางสู่ตลาดน้อย และความต้องการซื้อของโรงงานยังมีอยู่สูงเพื่อส่งมอบยังเป็นปัจจัยหนุนราคายางได้ในระดับหนึ่ง

ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 70.09 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.54 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 71.69 บาท/กก. ปรับตัวลดง 1.46 บาท/กก. ตามตลาดล่วงหน้าโตเกียวและราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงอย่างมาก เนื่องจากตลาดผิดหวังที่กลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันไม่ปรับลดเพดานการผลิต ประกอบกับเงินบาทแข็งค่าสูงสุดในรอบ 2 ปี อย่างไรก็ตาม ปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดน้อย ยังเป็นปัจจัยสนับสนุนราคายางได้ในระดับหนึ่ง


ข่าวยางพารา


English News


เอกสารวิชาการ เอกสารเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์