ข่าวเด่น

สถานการณ์ตลาดและราคายางธรรมชาติ เดือนกุมภาพันธ์ 2559 Featured

ราคายางโดยภาพรวมยังคงผันผวนแต่มีทิศทางที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากช่วงฤดูยางผลัดใบ อุปทานยางเข้าสู่ตลาดลดลงประกอบกับได้รับปัจจัยบวกจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ยังแข็งแกร็ง โดยราคาประกาศยางแผ่นรมควันชั้น 3 F.O.B. กรุงเทพฯ (ล่วงหน้า 1 เดือน) และยางแท่งชั้น 20 เฉลี่ยเดือนกุมภาพันธ์ กิโลกรัมละ 45.24 บาท และ 38.85 บาท ตามลําดับ    อ่านเพิ่มเติม

Rate this item
(0 votes)
Super User

ผู้ดูแลระบบ